عارفانه

خداونداکمکم کن.

تا زودتر ببخشم دیرتر برنجم .

بیشتر بیاندیشم کمتر قضاوت کنم.

بیشتر گوش کنم کمتر حرف بزنم.

بیشتردل روشاد کنم کمتردل رو بشکنم.

بیشترشادی کنم کمتر غمگین باشم.

 

 

+نوشته شده در شنبه هشتم بهمن ۱۳۹۰ساعت13:53توسط عارفه | |